Consumatorilor / Normele de siguranţă /

Tehnica securității

STIMAŢI CLIENŢI!!!

 

Gazul natural este una din cele mai eficiente surse de energie, fiind considerată şi o sursă prietenoasă cu mediul comparativ cu alte surse de energie (petrolul, cărbunele etc.), totodată siguranţa consumatorilor şi respectarea legislaţiei în vigoare rămîn în atenţia întreprinderii.

 

Consumatorii de gaze naturale trebuie să asigure exploatarea inofensivă a utilajului de gaze naturale în conformitate cu
”Regulile de utilizere a gazelor naturale în sectorul comunal”:

 1. Înainte de a pune în funcţiune aparatele de gaze naturale, aerisiţi încăperea;

 2. Înainte de a deschide robinetul şi a pune în funcţie cazanul, ori soba de încălzire, controlaţi eficienţa de lucru a coşurilor de fum şi a coloanelor de ventilare;

 3. Nu lăsaţi fără supraveghere instalaţiile de gaze în funcţiune, cu excepţia celor destinate pentru funcţionarea fără întrerupere, care dispun în acest scop de un sistem automat corespunzător

 4. Nu le permiteţi să utilizeze aragazul copiilor şi persoanelor care nu cunosc regulile de folosire a gazelor naturale;

 5. Nu reparaţi de sine stătător şi nu schimbaţi fără permisiunea specialiştilor aparatele de gaze, nu le permiteţi să facă acest lucru altor persoane;

 6. După ce aţi terminat de folosit gazele, închideţi mai întîi robinetul de la conductă, apoi pe cel de la aparatul de gaze;

 7. Se interzice utilizarea gazelor şi instalaţiilor de gaze în scopuri neprevăzute de producător şi utilizarea aragazelor pentru încălzirea încăperilor;

 8. Se interzice folosirea încăperilor, unde sunt instalaţii de gaze, pentru somn şi odihnă;

 9. Se interzice utilizarea gazelor în cazul dezagregării zidăriei, tencuielii la sobe gazificate şi canalele de evacuare a gazelor arse;

 10. Se interzice blocarea canalelor de ventilare, ”buzunarelor” şi gurilor canalelor de ventilare destinate pentru curăţarea canalelor de evacurae a gazelor;

 11. Se interzice folosirea focului deschis pentru depistarea scurgerilor de gaze;

 12. Se interzice depozitarea în încăperi şi în subsoluri a buteliilor goale/pline cu gaze lichefiate;

 13. Se interzice de a lega funii, cabluri de conductele de gaze, de a pune alte materiale sub sarcina conductei de gaze;

 14. Se interzice efectuarea fără autorizaţie a lucrărilor de gazificare a casei (apartamentului, vilei), permutarea, înlocuirea şi reparaţia instalaţiilor de gaze;

 15. Responsabilitatea pentru utilizarea inofensivă a instalaţiilor şi aparatelor de gaze de uz casnic în case, apartamente şi pentru deservirea lor poartă persoanele care utilizează gaze. Responsabilitatea pentru starea canalelor de evacuare a fumului şi de ventilare din cas-bloc de locuit o poartă proprietarii lor.

Dacă simţiţi miros de gaze, stingeţi imediat toate aparatele de gaze, nu aprindeţi focul, nu fumaţi, nu folosiţi aparatele electrice, aerisiţi bine încăperea şi contactaţi urgent.

 

Serviciul de intervenție

filiala ”Ialoveni-gaz” tel. 3-02-77 sau 904
filiala ”Străşeni-gaz” tel. 2-20-04 sau 904
filiala ”Criuleni-gaz” tel. 0(248)-20-104
filiala ”Dubăsari Coşniţa-gaz” tel. 2(248)-43-118
filiala ”Anenii Noi-gaz” tel. 0(265)-21-063