904

Dacă simți miros de gaze

TELEFON DE ÎNCREDERE

(0268) 30-317

     Dacă cunoașteți despre fapte precum furt de gaze, conexiune ilegală la rețelele de gaze, acte de corupție, acțiuni ilegale și lipsă de etică a angajaților sistemului SRL „Ialoveni Gaz” sau alte fapte care credeți că necesită intervenția noastră, vă sugerăm să sesizați la numărul de telefon afișat mai sus sau completați formularul online.

Serviciul online de colectare a datelor

Posibilitatea №1

Posibilitatea №2

SERVICII

Evitați apariția în listele de deconectare

Achita gazelor naturale consumate până la data de 25 a lunii curente evită apariția în listele de deconectare.

Consumatorii deconectați achită operatorului de distribuție suma reconectărilor conform bonului de plată.

Consumatorii deconectați pentru neachitarea facturilor conform regulamentului (REGULAMENT privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, pct.97) achită operatorului de distribuție suma reconectărilor conform bonului de plată.

Pentru a relua furnizarea de gaze naturale va trebui să achitați datoria, dar și plata în avans.

Consumatori cu istorie negativă la capitolul achitării gazelor naturale care au fost deconectați, pentru a relua furnizarea de gaze naturale vor trebui să achite nu numai întreaga sumă a datoriei, dar și plata în avans.

Reconectarea consumatorilor deconectat se efectuează în termen de până la 2 zile.

Reconectarea consumatorilor deconectat se efectuează conform regulamentului (REGULAMENT privind racordarea la rețelele de gaze naturale şi prestarea serviciilor de transport şi de distribuție a gazelor naturale, pct.112) în termen de până la 2 zile.

Pentru neachitare sistematică a gazelor naturale furnizorul este în drept să expedieze materialele în instanța de judecată.

În caz de neachitare sistematică furnizorul este în drept de a expedia materialele în instanța de judecată pentru recuperare prejudiciului material cauzat.

În cazul în care ați fost deconectat în temeiul pct. 97 subpct.1 cheltuielile aferente reamplasării echipamentului de măsurare sunt suportate integral de către consumatorul final.

În cazul în care, instalațiile de gaze naturale ale consumatorului final au fost deconectate în temeiul 97 subpct. 1 reconectarea acestora se va efectua după prezentarea de către consumatorul final a dovezii executării prescripției referitoare la strămutarea echipamentului de măsurare, în aşa mod ca operatorul de sistem să aibă acces liber la echipamentul de măsurare în orice moment, cheltuielile aferente reamplasării fiind suportate integral de către consumatorul final.

Nu aveți cheltuieli suplimentare.

Nu suportat cheltuieli neprevăzute și timp de așteptat pentru reconectarea gazelor naturale!