Indicatori tehnico – economici

Indici tehnico-economici 2016

în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.670 din 12 august 2014

Nr.IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IITrimestrul IIITrimestrul IVAnual
1.Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm3527.9083529.1633530.8753541.0253541.025
 inclusiv a reţelelor:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm469.241469.817470.088470.088470.088
 de medie presiunekm853.238853.545854.178857.027857.027
 de joasă presiunekm2205.4292205.8012206.6092213.912213.91
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)m3/h390000390000390000390000390000
3.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, totalunit.7637776503766047666476664
 inclusiv la reţele:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.1010101010
 de medie presiuneunit.7374747474
 de joasă presiuneunit.7629476419765207658076580
4.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, totalunit.1931227218218
 inclusiv de la  reţelele:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.     
 de medie presiuneunit.156271818
 de joasă presiuneunit.17860200200
5.Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturalesolicitanti00000
6.Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m323963.6386800.3876581.74723051.57660397.348
7.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, totalmii m321143.2116421.5356015.42420746.79354326.963
 inclusiv racordaţi la reţelele:      
  de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m31203.8711029.600706.2942007.5414947.306
  de  medie presiunemii m34159.814960.7071846.5514092.11611059.188
  de joasă presiunemii m315779.5264431.2283462.57914647.13638320.469
8.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe – totalmii m3368.734100.512259.885414.5971143.728
 inclusiv prin reţelele:      
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3368.734100.512259.885414.5971143.728
 de  medie presiunemii m3     
 de joasă presiunemii m3     
9.Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m32382.665274.967305.1911807.0424769.865
  %9.944.044.647.847.90
10.Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale23.1223.922189.489.6
11.Numărul întreruperilor programate cu durata      
 pînă la 24 oreîntreruperi423421584
 pînă la 48 oreîntreruperi 34310
 pînă la 72 oreîntreruperi 13 4
 pînă la 120 oreîntreruperi 15 6
 peste 120 oreîntreruperi    0
12.Numărul întreruperilor neprogramate cu durata      
 pînă la 36 oreîntreruperi    0
 pînă la 54 oreîntreruperi    0
 pînă la 72 oreîntreruperi    0
 pînă la 120 oreîntreruperi    0
 peste 120 oreîntreruperi    0