Indicatori tehnico – economici

Indici tehnico-economici 2018

în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.670 din 12 august 2014

Nr.IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IITrimestrul IIITrimestrul IVAnual
1.Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm3559.1283560.5853567.6983588.4263588.426
 inclusiv a reţelelor:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm472.022472.022472.022472.317472.317
 de medie presiunekm863.436863.459864.325872.921872.921
 de joasă presiunekm2223.672225.1042231.3512243.1882243.188
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)m3/h390000390000390000390000390000
3.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, totalunit.7649776505765057652276522
 inclusiv la reţele:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.1515151717
 de medie presiuneunit.7980808080
 de joasă presiuneunit.7640376410764107642576425
4.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, totalunit.15682120257331023102
 inclusiv de la  reţelele:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.810152020
 de medie presiuneunit.276480104104
 de joasă presiuneunit.15332046247829782978
5.Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturalesolicitanti00000
6.Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m332113.1797574.3218019.13927017.45174724.090
7.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, totalmii m328994.5387260.8857510.47524969.72368735.621
 inclusiv racordaţi la reţelele:      
  de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m32496.9791580.0831529.3352523.1858129.582
  de  medie presiunemii m35274.3361266.2952373.3664589.52413503.521
  de joasă presiunemii m321223.2234414.5073607.77417857.01447102.518
8.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe – totalmii m3550.593100.700354.869494.1661500.328
 inclusiv prin reţelele:      
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3550.593100.700354.869494.1661500.328
 de  medie presiunemii m3     
 de joasă presiunemii m3     
9.Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m32507.380213.160155.4841499.7144375.738
  %7.812.811.945.555.86
10.Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale60.6235.3252.164.995.6
11.Numărul întreruperilor programate cu durata      
 pînă la 24 oreîntreruperi12012813162
 pînă la 48 oreîntreruperi  8311
 pînă la 72 oreîntreruperi 24 6
 pînă la 120 oreîntreruperi 1416
 peste 120 oreîntreruperi    0
12.Numărul întreruperilor neprogramate cu durata      
 pînă la 36 oreîntreruperi    0
 pînă la 54 oreîntreruperi    0
 pînă la 72 oreîntreruperi    0
 pînă la 120 oreîntreruperi    0
 peste 120 oreîntreruperi    0