Activitatea investițională

Planul de investiții 2018

Planul de investiții al SRL „Ialoveni-gaz” pentru anul 2018, aprobat de ANRE

Nr. d/o DenumireaUnități de masuraCantitate
123 4
 a) Investiții în construcții de noi rețele si noi capacitați de producere
  
  Gazificarea s. Misovca km. 1,786
  Gazificarea s. Gangura km. 1,300
  Gazificarea s. Balțați km. 3,076
  Gazificarea s. Mileștii Mici km. 1,076
  Gazificarea s. Rezeni km. 0,551
  Gazificarea or. Strășeni, sectorul Podis km. 3,837
  Gazificarea s. Țîgănești km. 1,946
  Gazificarea or. Strășeni, sectorul Ipoteca și Stația Veterinară km. 3,423
 b) Investițiile în rețelele și capacitățile de producere existente  
  Modernizarea  PPRG (telemetria) buc. 17
  Reparația capitală a prizelor de înpamîntare anodice km. 9
  Reparația capitală a convertizoarelor buc. 5
  Reparaţia capitală PDG buc. 12
 c) Investiții în transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice
  
  Automobil specializat un. 2
 d) investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor  
  Detector de scurgeri  gaze buc. 24
  Aparat pentru depistarea detiorărilor de izolație la conductele subterane din oțel buc. 2
  Manometru buc. 1
  Ventilator portabil pentru evacuarea aerului din fîntîni buc. 1
 e) Investițiile în cladiri și construcții 
 f) Investițiile în tehnică de calcul, telecomunicații  
  Computer buc. 20
  MFU buc. 10
g) Investițiile în imobilizarile necorporale 
h)
 Alte investiții legate de activitatea licențiată  
  Soft pentru colectarea datelor contoarelor program 1
  Montarea transformatorului, PT -160 kwa un. 1