Centrul de presă

Vizita administrației SRL „Ialoveni Gaz” în f. „Strășeni Gaz”

            Conform graficului stabilit de vizite a tuturor filialelor care aparțin întreprinderi SRL „Ialoveni Gaz” la data de 5 noiembrie 2019 a fost organizată o vizită la f. „Criuleni Gaz”, unde au fost puse în discuții problemele cu care se confruntă filiala dată și care sunt măsurile care necesită întreprinse în mod prioritar. La discuții au participat toți angajații filialei.