Centrul de presă

Executarea lucrărilor de reparație a părții constructive a Stației de Reglare a Presiunii Gazelor Naturale din s. Costești r-ul Ialoveni

Pentru anul 2020 au fost  planificate conform Planului de Reparații Curente, lucrări de reparație a părții constructive a Stației de Reglare a Presiunii Gazelor Naturale (SRG) din s. Costești.  

Satul Costești a fost gazificat în anul 1997. Livrarea gazelor naturale către consumatorii finali fiind asigurată de SRG Costești (construcție capitală)  prin intermediul posturilor de reglare gaze. Din data dării în exploatare până la moment partea constructivă a SRG Costești nu a fost supusă reparației capitale, totodată  și influențarea  factorilor climaterici  nefavorabili  asupra elementelor constructive prezenta un pericol  asupra securității și eficacității funcționării utilajului interior a  SRG.

În anul curent au fost executate lucrări de reparație  a părții constructive a Stației de Reglare din s.Costești ceea ce a îmbunătățit considerabil securitatea funcționării utilajului și instalațiilor tehnologice din interior.

La moment gazele naturale de la SRG Costești sunt distribuite prin 108 Posturi de Reglare ce asigură livrarea fiabilă și continuă a gazelor naturale către 2354 de consumatori finali. 

Imagini

până la reparație:

Imagini

după reparație: