Indicatori tehnico – economici

Indici tehnico-economici 2021

în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.670 din 12 august 2014

Nr.IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul I
1.Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm3694,275
 inclusiv a reţelelor:  
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm474,777
 de medie presiunekm899,047
 de joasă presiunekm2320,451
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)m3/h390000
3.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, totalunit.81183
 inclusiv la reţele:  
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.32
 de medie presiuneunit.154
 de joasă presiuneunit.80997
4.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, totalunit.2768
 inclusiv de la  reţelele:  
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.18
 de medie presiuneunit.104
 de joasă presiuneunit.2646
5.Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturalesolicitanti0
6.Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m342537,5
7.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, totalmii m338859,6
 inclusiv racordaţi la reţelele:  
  de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m31553,3
  de  medie presiunemii m32828,0
  de joasă presiunemii m334478,3
8.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe – totalmii m3936,1
 inclusiv prin reţelele:  
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3936,1
 de  medie presiunemii m3 
 de joasă presiunemii m3 
9.Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m32696,7
  %6,3
10.Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale41,0
11.Numărul întreruperilor programate cu durata  
 pînă la 24 oreîntreruperi11
 pînă la 48 oreîntreruperi 
 pînă la 72 oreîntreruperi 
 pînă la 120 oreîntreruperi 
 peste 120 oreîntreruperi 
12.Numărul întreruperilor neprogramate cu durata  
 pînă la 36 oreîntreruperi4
 pînă la 54 oreîntreruperi 
 pînă la 72 oreîntreruperi 
 pînă la 120 oreîntreruperi 
 peste 120 oreîntreruperi