Centrul de presă

Furt de gaze – spre atenția consumatorilor

Racordarea ilegală la rețeaua de distribuție a gazelor, care nu numai că s-a soldat cu consum fraudulos de gaze pe parcursul a mai multor ani, dar putea duce și la detonări, distrugeri și pierderi umane, a fost depistată de către controlorii companiei de distribuție a gazelor „Ialoveni-gaz” la una dintre gospodăriile private din centrul raional Ialoveni. După cum a arătat verificarea, racordarea s-a făcut folosind un furtun flexibil de gaz, ocolind contorul, fiind ascuns în peretele casei respective.

Proprietarii acestei gospodării vor fi facturați pe baza metodei paușale a consumului de gaze naturale pentru ultimul an și, în plus, despre incident vor fi anunțați și oamenii legii. Grupul de companii „Moldovagaz” va continua să inspecteze în mod constant astfel de obiecte și îndeamnă proprietarii să se abțină de la consumul ilegal de gaze naturale, care nu numai că provoacă pierderi financiare semnificative întreprinderii, ci și implică consecințe imprevizibile pentru siguranța oamenilor.


Незаконное подключение к газораспределительной сети, не только поведшее за собой долголетний незаконный отбор газа, но и способное привести к детонации, разрушениям и человеческим жертвам, было выявлено контролерами газораспределительного предприятия «Яловень-газ» в одном из частных домовладений районного центра Яловены. Как показала проверка, подключение было проведено при помощи гибкого газового шланга в обход прибора учета, и замаскировано в стенном перекрытии данного дома.

Владельцам данного домовладения будет выставлен счет на основе паушального метода расчета потребления природного газа за последний год, и, кроме этого, об инциденте будут извещены правоохранительные органы. Группа компаний «Молдовагаз» продолжит постоянную инспекцию таких объектов и призывает их владельцев отказаться от подобных случаев незаконного отбора природного газа, которые ведут не только к существенным финансовым потерям предприятия, но и грозят непредсказуемыми последствиями с точки зрения безопасности их собственников.