Indicatori tehnico – economici

Indici Tehnico – Economici 2022

în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE  nr.670 din 12 august 2014  
Nr.IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IITrimestrul III Trimestrul IVAnual
1.Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm3745,6363748,6953754,6743755,6313755,631
 inclusiv a reţelelor:  
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm475,247475,247475,247475,247475,247
 de medie presiunekm915,918916,862917,287917,287917,287
 de joasă presiunekm2354,4712356,5862362,142363,0972363,097
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total
(conform proiectului)
m3/h390000390000390000390000390000
3.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali,
racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul
perioadei de referinţă, total
unit.8429084465846088460884608
 inclusiv la reţele:  
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.3232323232
 de medie presiuneunit.156157157157157
 de joasă presiuneunit.8410284276844198441984419
4.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali,
deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe
parcursul perioadei de referinţă, total
unit.4763162474151454
 inclusiv de la  reţelele:  
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.0
 de medie presiuneunit.324413
 de joasă presiuneunit.2733142434111441
5.Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a
refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturale
solicitanti00000
6.Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie
a gazelor naturale, total 
mii m336040,710280,06937,719246,972505,3
7.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie
a gazelor naturale pentru consumatorii finali, total
mii m333865,39825,36548,416167,366406,3
 inclusiv racordaţi la reţelele:  
  de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m31707,81183,5614,51856,35362,1
  de  medie presiunemii m33274,62323,02663,21772,510033,4
  de joasă presiunemii m328882,86318,83270,812538,551010,9
8.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie
a gazelor naturale altor titulari de licenţe – total
mii m3791,4180,6162,01976,33110,2
 inclusiv prin reţelele:  
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3791,4180,6162,01010,32144,2
 de  medie presiunemii m3 966,0966,0
 de joasă presiunemii m3 
9.Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele
de distribuţie a gazelor naturale, total
mii m31334,2271,9231,91383,93221,9
  %3,72,73,37,24,4
10.Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale53,9166,6294,3228,7130,6
11.Numărul întreruperilor programate cu durata  
 pînă la 36 oreîntreruperi12037866
 pînă la 48 oreîntreruperi 729
 pînă la 72 oreîntreruperi 268
 pînă la 120 oreîntreruperi 5611
 peste 120 oreîntreruperi 0
12.Numărul întreruperilor neprogramate cu durata  0
 pînă la 36 oreîntreruperi34119
 pînă la 48 oreîntreruperi 123
 pînă la 72 oreîntreruperi 112
 pînă la 120 oreîntreruperi 11
 peste 120 oreîntreruperi 0