COORDONAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

PASUL 1

PROIECTELE REȚELELOR ȘI INSTALAȚIILOR DE GAZE NATURALE, ELABORATE ÎN BAZA AVIZULUI DE RACORDARE

 

PASUL 2

DEPUNEREA CERERII CU ANEXAREA DOCUMENTELOR AFERENTE

 

PASUL 3

VERIFICAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT ÎN BAZA AVIZULUI DE RACORDARE

 

PASUL 4

COORDONAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT

 

PASUL 5

PROIECTELE ALTOR REȚELE INGINEREȘTI

 

PASUL 6

DEPUNEREA CERERII CU ANEXAREA DOCUMENTELOR AFERENTE

 

PASUL 7

COORDONAREA DOCUMENTAȚIEI DE PROIECT (CONTRA COST)