ÎNTREBĂRI FRECVENTE

Vă invităm să luați act de cunoștință de lista întrebărilor frecvente. Pentru comoditatea Dvs. au fost selectate cele mai des adresate întrebări. Dacă nu ați găsit răspuns la întrebarea Dvs., puteți să ne întrebați AICI

Cum procez în cazul pierderii sau neprimirii facturii de plată pentru gazele naturale consumate?

În cazul, în care nu aţi primit sau aţi pierdut bonul de plată (factura) pentru gazele naturale consumate este necesar să vă adresaţi la oficiile întreprinderii de distribuţie a gazelor (sau cele situate în administraţia întreprinderii sau la oficiile sectoarelor de exploatare situate în teritoriu) pentru primirea duplicatelor facturilor de plată. Distribuirea facturilor de plată se efectuează prin intermediul oficiilor poştale;

Cine efectuează controlul echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate?

Controlul echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate este efectuat de către operatorul de reţea după necesitate şi numai în prezența consumatorului final sau a reprezentantului consumatorului final, cu întocmirea actului de control în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. La efectuarea controlului echipamentului de măsurare operatorul reţelei de distribuţie este în drept să utilizeze aparate tehnice speciale certificate şi înregistrate în conformitate cu prevederile legii (în redacţia Hotărârii ANRE Nr.677 din 22 august 2014).

Controlul vizual al echipamentului de măsurare se efectuează de către operatorul de reţea în prezenţa consumatorului final sau al reprezentantului consumatorului final concomitent cu citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare.

Reprezentanții consumatorului casnic pot fi părinții, soțul, soția, copiii care au atins vîrsta de 18 ani, care au capacitate de exercițiu şi locuiesc împreună cu consumatorul casnic sau persoana împuternicită prin procură.

Ce se întreprinde în cazul depistării echipamentului de măsurare deteriorat şi/sau sigiliile sunt violate?

Personalul operatorului de reţea este obligat să examineze vizual integritatea echipamentul de măsurare, fără a-l deteriora, şi fără a viola sigiliile. În cazul în care personalul operatorului de reţea depistează că echipamentul de măsurare este deteriorat şi/sau sigiliile sunt violate, el indică încălcările respective consumatorului final. În rezultatul controlului echipamentului de măsurare şi a sigiliilor aplicate, personalul operatorului de reţea întocmește actul de control în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte, conform modelului aprobat de Agenție. Actul de control urmează să fie contrasemnat de consumatorul final (în redacţia Hotărârii ANRE Nr.677 din 22.08.2014).

Care este cota T.V.A în vigoare pentru gazele naturale?

Codul fiscal RM stabilește cotele T.V.A.
Conform art.96 din Codul fiscal RM, începând cu data de 01.01.2013 a fost stabilită de cota T.V.A de 8%, la gazele naturale şi gazele lichefiate de la poziţia tarifară 2711, atît la cele importate, cît şi la cele livrate pe teritoriul Republicii Moldova, precum şi la serviciile de transport şi de distribuţie a gazelor naturale.

Unde și în care termeni pot achita factura pentru gazele naturale consumate?

1. Achitarea facturii pentru gazele naturale consumate se efectueaza:
a) la filialele Î.S.”Poşta Moldovei”;
b) la filialele băncilor comerciale din Republica Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, EuroCreditBank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Banca Comercială Română Chișinău, Mobiasbanca
c) accesând paginile web ale băncilor comerciale menționate;

2. Achitarea facturii pentru gazele naturale consumate se efectuează până la data de 25 a lunii curente.

Cum achit din străinătate factura pentru gazele naturale consumate?

Achitarea din străinătate a facturii pentru gazele naturale consumate poate fi efectuată cu cardul bancar național, accesând paginile web ale băncilor comerciale din Republica Moldova: Energbank, Moldinconbank, Victoriabank, Moldova-Agroindbank, EuroCreditBank, FinComBank, Comerțbank, Eximbank, Banca Comercială Română Chișinău, Mobiasbanca.

Cine este responsabil de citirea indicilor echipamentului de măsurare?

Conform pct. 117, 118 din Regulamentul pentru furnizarea și utilizarea gazelor naturale nr.415 din 25.05.2011, citirea indicaţiilor echipamentului de măsurare, în scopul facturării gazelor naturale este efectuată lunar, de către personalul operatorului de reţea în prezenţa consumatorului final/reprezentantului acestuia sau la distanţă prin sistemul informaţional.

În cazul în care nu este acces la echipamentul de măsurare pentru citirea indicaţiilor, furnizorul este în drept să emită facturi în baza calculelor estimative ale consumului de gaze naturale pe o perioadă nu mai mare de 2 luni. Totodată, operatorul de reţea este obligat să contacteze consumatorul final pentru a i se asigura accesul la echipamentul de măsurare în cazul în care consumatorul final achită în termen facturile emise. Dacă consumatorul final nu reacţionează la solicitarea operatorului de reţea, fapt confirmat documentar, acesta este în drept să solicite operatorului de reţea să deconecteze instalaţiile de gaze naturale ale consumatorului final în cauză, cu respectarea prevederilor prezentului Regulament.

Cum procedăm în cazul dezacordului cu suma și volumele reflectate factura fiscală?

Orice acțiune a Furnizorului poate fi contestată în termenii prevăzuți de legislația în vigoare, dacă contestarea este argumentată și fondată. Astfel, consumatorul urmează să depună o cerere de revizuire a calculului.

Sunt consumator casnic și am fost deconectat la rețeaua de distribuție a gazelor naturale.Cum pot solicita reconectarea?

Solicitarea de reconectare a utilajelor de gaze naturale la rețeaua de distribuție se efectuează la sediul furnizorului numai după înlăturarea motivelor ce au dus la motivul deconectării, a existenței contractului de furnizare a gazelor naturale încheiat între consumatorul casnic și SA”Moldovagaz”, achitarea taxei de reconectare.

Care este tariful actual și data intrării în vigoare a acestuia?

Dacă nu ați găsiți răspuns la întrebarea Dvs., puteți să ne întrebați AICI