ISTORIA

Filiala «Ialoveni-gaz»

1999

a fost formată filiala «Ialoveni-gaz» ca parte componentă a «Ialoveni-gaz» SRL

1996

este formată SA «Ialoveni-Gaz»

1987

«Moldovagaz» transmite funcţia de beneficiar la construcţia staţiei de îmbuteliere din or. Străşeni, care devine şi ea parte componentă a gospodăriei de gaze Cutuzov.

1985

casele de locuit cu multe etaje din or. Ialoveni sunt conectate la rețelele de gaze naturale

1985

prin unificarea cu secţia de gazificare a raionului Străşeni, s-a format direcţia de producere şi gazificare interraională Cutuzov. Aderarea staţiei de îmbuteliere Ghidighici.

1982

se construiesc primele reţele de gaze naturale în raionul Cutuzov

1979

îşi începe activitatea secţia de gazificare a raionului Cutuzov. Activitățile de bazã: aprovizionarea populaţiei cu gaze lichefiate în butelii şi centralizată de la recipiente de capacităţi mari, lucrări de reparaţie şi avariere, profilaxia aparatelor de gaze la consumatori.