ACTE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ
ACTIVITATEA COMPLEXULUI DE DISTRIBUȚIE A GAZELOR NATURALE

Legile adoptate de Parlamentul Republicii Moldova

Lege cu privire la energetică
NR. 174 DIN 21.09.2017
MODIFICAT, ULTIMA MODIFICARE 27.07.2018
Lege cu privire la gazele naturale
NR. 108 DIN 27.05.2016
MODIFICAT, ULTIMA MODIFICARE 26.07.2018
Lege privind protecţia consumatorilor
NR. 105-XV DIN 13.03.2003
MODIFICAT, ULTIMA MODIFICARE 22.07.2016

 

Lege privind calitatea în construcţii
NR.721-XIII DIN 02.02.1996

 

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă
NR. 186-XVI DIN 10.07.2008