P R O G R A M U L

de lucru al filialelor SRL „Ialoveni-gaz” şi datele de contact

Subdiviziunea Adresa Program de lucru contacte
Filiala „Ialoveni-gaz”

or. Ialoveni,

str. Gr.Vieru, 30

08.00 – 17.00

(0268) 30274

Mob:068182381

Filiala „Anenii Noi-gaz”

or. Anenii Noi,

str. Concilierii Naţionale,32

08.00 – 17.00

(0265) 64079

(0265) 64090

Mob:069960011

Filiala „Străşeni-gaz”

or. Străşeni,

str. 31 August, 50

08.00 – 17.00

(0237) 30176

(0237) 30112

Mob:069151446

Filiala „Criuleni-gaz” or. Criuleni,         str. Viilor 2A 08.00 – 17.00

(0248) 22046

(0248) 24052

Mob:069151447

Filiala „Dubăsari-Coşniţa-gaz”

s. Coşniţa,

str. Corneev,8

08.00 – 17.00

(0248) 44261

(0248) 44204

Mob:069109439

 

Lista actelor necesare de a fi anexate la cererea pentru eliberarea avizului de racordare

1) în cazul persoanelor fizice:
a) copia buletinului de identitate al solicitantului;
b) copia actelor care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului;
c) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
d) acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz.
  

  2) în cazul persoanelor juridice:
a) copia deciziei de înregistrare, eliberată de Agenția Servicii Publice sau copia altui document care atestă dreptul de a desfăşura activitatea, după caz, codul fiscal, contul de decontare, denumirea băncii prin care solicitantul derulează plăţile;
b) copia actelor, care atestă dreptul de proprietate al solicitantului pentru imobilul respectiv și/sau asupra terenului;
c) planul de situație, cu amplasarea în zonă a construcțiilor;
d) copia procurii, întocmită în modul corespunzător, pe numele mandatarului, împuternicit să reprezinte interesele solicitantului, după caz;
e) acordul proprietarului reţelei de gaze naturale privind permisiunea de racordare la reţeaua de gaze naturale, după caz.