RACORDAREA UNUI NOU LOC DE CONSUM

PASUL 1

DEPUNEREA CERERII CU ANEXAREA DOCUMENTELOR AFERENTE

 

PASUL 2

EFECTUAREA CALCULULUI DEBITULUI SUMAR (CONTRA COST), PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

PASUL 3

ELIBERAREA AVIZULUI DE RACORDARE

 

PASUL 4

EFECTUAREA CALCULULUI HIDRAULIC (CONTRA COST) LA SOLICITARE

 

PASUL 5

PROIECTAREA

 

PASUL 6

MONTAREA

 

PASUL 7

RECEPȚIA TEHNICĂ

 

PASUL 8

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI DE GAZE NATURALE

 

PASUL 9

SEMNAREA CONTRACTULUI DE DESERVIRE TEHNICĂ A REȚELELOR DE GAZE (DUPĂ CAZ)