Executarea lucrărilor de construcție și lucrărilor de terasament în zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale

   SRL “Ialoveni-gaz” Vă avertizează că pe teritoriul deservirii sunt amplasate rețele de gaze subterane de deferite presiuni, pentru care este stabilită zona de protecție conform Legii cu privire la gazele naturale nr.108 din 27 mai 2016 art.79 și Hotărârii Guvernului Nr.1104 din 14.11.2018 p.41.

   Conform Cerințelor Minime de Securitate privind Exploatarea Sistemelor de Distribuție a Gazelor Combustibile Naturale Nr. 552 din 12.07.2017 și Regulamentului privind zonele de protecție a rețelelor de gaze naturale, lucrările de construcție, inclusiv lucrărilor de excavare se efectuează cu respectarea următoarelor cerințe:

1. Întreprinderi sau persoane fizice care efectuează lucrări de excavare și lucrări de construcție în apropierea rețelelor de gaze naturale trebuie să prezinte operatorului sistemului de distribuție proiectul de efectuare a lucrărilor, pentru coordonare.

 2. Efectuarea lucrărilor de construcție și lucrărilor de excavare, la o distanță mai mică de 15 m de la rețele de gaze naturale este admisă numai prin misiunea cu privire la lucrările de terasament, emisă de operatorul sistemului de distribuție, în care trebuie să fie indicată condiția și modul de efectuare.

3. Întreprinderi sau persoane fizice care efectuează lucrări de excavare și lucrări de construcție în apropierea rețelelor de gaze naturale, va solicita printr-un preaviz prezența reprezentatului operatorului sistemului de distribuție, cu scopul de a controla asigurarea stării de integritate a conductelor de gaze.

   Pentru încălcarea  regulilor cu privire la protecția rețelelor de gaze naturale, care are ca efect reducerea fiabilității furnizării de gaze naturale, Codul Penal al RM (art.298) și codul Contravențional al RM (art.168) prevăd răspundere penală și materială, iar prejudiciul cauzat operatorului sistemului de distribuție va fi suportat de către persoana responsabilă de executarea lucrărilor.

Pentru informații, referitor la efectuarea lucrărilor de terasament, lucrărilor de construcție și coordonarea proiectelor vă adresați în filiale SRL “Ialoveni-gaz”,

– filiala “Ialoveni-gaz” tel. 0 (268) 30-2-77 sau 904

– filiala “Anenii Noi-gaz” tel. 0 (265) 64-085 sau 904

– filiala “Strășeni-gaz” tel. 0 (237) 30-172 sau 904

– filiala “Criuleni-gaz” tel. 0 (248) 23-154 sau 904

– filiala “Dubăsari Coșnița-gaz” tel. 0 (248) 44-204 sau 904