>

Приложение № 3

к Минимальным требованиям безопасности при эксплуатации

распределительных сетей горючих природных газов

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ГАЗА

1. Regulile de securitate cu privire la utilizarea gazelor sînt obligatorii pentru persoanele cu funcţie de răspundere ale  întreprinderilor  şi  organizaţiilor  care  exploatează  fondul  locativ,  responsabile  pentru  exploatarea  inofensivă  a utilajului, inclusiv a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi pentru gaze din casele de locuit şi clădirile publice, precum şi pentru cetăţenii care utilizează gazele în condiţii casnice.

2. Ответственными за сохранность и исправное состояние газоиспользующего оборудования являются предприятия, на балансе которых оно находится, а в домах и квартирах на праве личной собственности ответственными являются их владельцы.

3. Ответственность за безопасное пользование бытовыми газовыми приборами и аппаратами в домах, квартирах и за содержание их в надлежащем состоянии несут лица, использующие газ.

4. Ответственность за состояние дымовых и вентиляционных каналов в жилых домах несут жилищно-эксплуатационные предприятия, в домах и квартирах на праве личной собственности – их владельцы.

5. В жилищно-эксплуатационных и других предприятиях, имеющих бытовые газовые приборы и аппараты, из числа руководителей и специалистов приказом должны назначаться лица, ответственные за безопасную эксплуатацию газового оборудования.

6. Ответственные лица, за исключением владельцев домов и квартир на праве личной собственности, должны сдать экзамен в соответствии с Минимальными требованиями распределительных сетей горючих природных газов.

7. Лица, пользующиеся бытовыми газовыми приборами и аппаратами, обязаны:

7.1) să audieze instructajul în cabinetele tehnice la operatorii sistemului de distribuţie sau să ia cunoştinţă în mod independent de instrucţiunea (îndrumarul) cu privire la exploatarea instalaţiilor şi aparatelor de gaze montate în apartamente;

7.2) să asigure integritatea şi întreţinerea în stare normală de funcţionare a utilajului;

7.3) să întreţină funcţionarea normală a utilajului de gaze, canalelor de evacuare a gazelor arse şi de ventilaţie, să verifice tirajul înainte de conectare şi pe parcursul funcţionării aparatelor pentru gaze, cu evacuarea produselor arderii în canalul de evacuare. Înainte de utilizarea sobei alimentate cu gaze, să verifice dacă şuberul este deschis pe deplin. Să îndepărteze periodic gunoiul, cărămida spartă din „buzunarul” canalului de evacuare a gazelor arse;

7.4) să închidă robinetele de la utilaje şi pînă la ele după folosirea gazului, iar în cazul instalării buteliilor în interiorul bucătăriilor – să închidă suplimentar ventilele de la butelii;

7.5) să închidă imediat robinetele arzătoarelor instalaţiilor de gaze în cazul sistării inopinate a alimentării cu gaze şi să informeze SDIT (904) al operatorului sistemului de distribuţie sau întreprinderile ce îndeplinesc aceste funcţii;

7.6) în cazul sesizării mirosului de gaze, să sisteze imediat exploatarea instalaţiilor de gaze, să închidă robinetele de la utilaj şi pînă la ele, să deschidă ferestrele şi oberlihturile pentru aerisirea încăperii, să apeleze la SDIT (904);

7.7) să nu aprindă focul, să nu fumeze, să nu conecteze/deconecteze lămpile şi aparatele electrice, să nu utilizeze soneriile electrice;

7.8) la intrarea în subsoluri şi beciuri, înainte de aprinderea luminii sau aprinderea focului, să se încredinţeze că mirosul de gaze lipseşte;

7.9) în cazul identificării mirosului de gaze în subsol, la scară, în curte, pe stradă, trebuie:

a) сообщить в АДС (904);

b) предпринять меры по удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения/выключения ламп и электрооборудования, исключению появления открытого огня и искры;

c) до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения;

d) să permită accesul în apartamente a reprezentanţilor SDIT (904), la prezentarea legitimaţiilor de serviciu, pentru examinarea şi repararea conductelor şi instalaţiilor de gaze – oricînd.

8. Потребителям запрещается:

1) производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газового оборудования;

2) производить перепланировку помещений, в которых установлены газовые приборы;

3) вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать «карманы» и люки вентиляционного канала, предназначенные для чистки дымоходов;

4) отключать автоматику системы безопасности и регулирования. Пользоваться газом при неисправности газовых приборов, систем автоматики, арматуры и газовых баллонов;

5) пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов;

6) пользоваться газом при истечении срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов;

7) производить прочистку, проверку дымовых и вентиляционных каналов, а также замену баллонов газобаллонных установок без прохождения обучения и получения разрешения от соответствующего предприятия;

8) пользоваться газовыми приборами в помещениях при закрытых форточках (фрамугах), жалюзийных решетках, решетках вентканалов, щелях под дверями ванных комнат и кухонь, при отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах;

9) оставлять без присмотра работающие газовые приборы, кроме рассчитанных на непрерывную работу, имеющих для этого соответствующую автоматическую систему;

10) допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, а также лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

11) привязывать веревки, кабели к газопроводам, ставить другие материалы под газопроводами;

12) использовать газ и газовые приборы в других непредусмотренных целях. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений;

13) пользоваться помещениями, в которых установлены газовые приборы, для сна и отдыха;

14) использовать открытый огонь для обнаружения утечек газа;

15) хранить в помещениях и подвалах порожние/заполненные сжиженными газами баллоны;

16) размещать в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов вместимостью 27 л каждый. Баллоны должны находиться в том же помещении с газовыми приборами;

17) устанавливать баллоны с газом в газифицированном помещении на расстоянии менее 1 м от радиатора отопления или печи. При устройстве экрана, предохраняющего баллоны от нагревания, расстояние между баллоном и отопительным прибором может быть уменьшено до 0,5 м, а расстояние между баллоном и экраном – не менее 0,1 м;

18) размещать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м;

19) включать/выключать электроосвещение, пользоваться открытым огнем, электронагревательными приборами и отопительными печами во время замены баллонов, установленных в помещениях;

20) заменять баллоны в присутствии лиц, не имеющих отношение к выполнению указанной работы.