Технико-экономические показатели

Indici tehnico-economici 2021

în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.670 din 12 august 2014

Nr.IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul II
1.Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm3694,2753702,421
 inclusiv a reţelelor:   
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm474,777474,777
 de medie presiunekm899,047900,651
 de joasă presiunekm2320,4512326,993
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)m3/h390000390000
3.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, totalunit.8118381889
 inclusiv la reţele:   
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.3232
 de medie presiuneunit.154156
 de joasă presiuneunit.8099781701
4.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, totalunit.27682850
 inclusiv de la  reţelele:   
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.1818
 de medie presiuneunit.104104
 de joasă presiuneunit.26462728
5.Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturalesolicitanti00
6.Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m342537,514137,0
7.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, totalmii m338859,613436,5
 inclusiv racordaţi la reţelele:   
  de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m31553,31520,3
  de  medie presiunemii m32828,01682,2
  de joasă presiunemii m334478,310234,0
8.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe – totalmii m3936,1288,4
 inclusiv prin reţelele:   
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3936,1288,4
 de  medie presiunemii m3  
 de joasă presiunemii m3  
9.Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m32696,7410,2
  %6,32,9
10.Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale41,0118,2
11.Numărul întreruperilor programate cu durata   
 pînă la 36 oreîntreruperi1140
 pînă la 48 oreîntreruperi 1
 pînă la 72 oreîntreruperi 4
 pînă la 120 oreîntreruperi 3
 peste 120 oreîntreruperi  
12.Numărul întreruperilor neprogramate cu durata   
 pînă la 36 oreîntreruperi49
 pînă la 54 oreîntreruperi  
 pînă la 72 oreîntreruperi  
 pînă la 120 oreîntreruperi  
 peste 120 oreîntreruperi