RECONECTAREA LOCULUI DE CONSUM ÎN CAZUL DECONECTĂRII DIN MOTIVUL ÎNCĂLCĂRII DOCUMENTAȚIEI TEHNICE DE PROIECT

PASUL 1

DEPUNEREA CERERII CU ANEXAREA DOCUMENTELOR AFERENTE

 

PASUL 2

EFECTUAREA CALCULULUI DEBITULUI SUMAR (CONTRA COST), PENTRU PERSOANE JURIDICE

 

PASUL 3

ELIBERAREA AVIZULUI DE RACORDARE, ÎN CAZUL MAJORĂRII DEBITULUI PRECONIZAT PENTRU LOCUL DE CONSUM

 

PASUL 4

PROIECTAREA

 

PASUL 5

MONTAREA

 

PASUL 6

RECEPȚIA TEHNICĂ

 

PASUL 7

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE A INSTALAȚIEI DE GAZE NATURALE