Centrul de presă

Vizita administrației SRL „Ialoveni Gaz” în f. „Anenii Noi Gaz”

            Conform graficului stabilit de vizite a tuturor filialelor care aparțin întreprinderi SRL „Ialoveni Gaz” la data de 12 noiembrie 2019 a fost organizată o vizită la f. „Anenii Noi Gaz”, unde au fost puse în discuții problemele cu care se confruntă filiala dată și care sunt măsurile care necesită întreprinse în mod prioritar. La discuții au participat toți angajații filialei.