ANUNȚURI, Centrul de presă

SRL „Ialoveni Gaz” completează echipa sa cu specialiști din următoarele domenii profesionale

 • Inginer,
 • Inginer-constructor,
 • Lăcătuş- controlor.

Despre noi

SRL ,,Ialoveni Gaz”, cu o istorie de peste 40 de ani, are ca activitate de bază distribuția gazelor naturale în teritoriul autorizat conform licenței deținute. În calitate de Operator al Sistemului de Distribuție gaze, SRL “Ialoveni Gaz” are obligația să exploateze, să întreţină, să modernizeze şi să dezvolte reţelele de distribuţie a gazelor naturale în condiţii de siguranţă, de fiabilitate şi de eficienţă, cu respectarea prevederilor menite să asigure protecţia mediului.

La momentul actual în componența SRL,,Ialoveni Gaz” intră cinci filiale: filiala ,,Ialoveni Gaz”, filiala ,,Anenii Noi Gaz”, filiala ,,Criuleni Gaz”, filiala ,,Strășeni Gaz” și filiala ,,Dubăsari Coșnița Gaz”. În total suntem 554 de angajaţi. 

Exploatăm și întreținem total circa 3626,106 km gazoducte, 109 puncte de reglare a presiunii, 3772 stații de reglare a presiunii, 119 stații de protecție catodică, 132 noduri de evidență a gazelor. Pe teritoriul deservit de noi sunt gazificate 11.411 apartamente, 67.185 case private și 1.271 locuri de consum unde îşi desfăşoară activitatea consumatorii noncasnici.

Unul dintre cele mai importante obiective interne ale Politicii de personal din cadrul SRL „Ialoveni Gaz” este menţinerea, atragerea, perfecţionarea şi susţinerea a celor mai buni angajaţi. Angajații Societății – sunt cea mai valoroasă resursă, persoana stă la baza procesului de lucru și este factorul decisiv în dezvoltarea ei. Capacitatea noastră de a face acest lucru va avea o influenţă enormă asupra succesului Societăţii.

Pachetul motivațional este un pachet destinat îmbunătățirii stilului de viață al angajaților, un răspuns la necesităţile de zi cu zi ale acestora.

Pachetul motivațional pentru angajații SRL „Ialoveni Gaz”

conţine următoarele beneficii:

 1. Beneficii:
 2. Salariu competitiv şi alte beneficii financiare.
 3. Asigurarea socială şi medicală;
 4. Asigurarea angajaților în caz de accidente la serviciu; 
 5. Oportunităţi de creştere profesională;
 6. Program de lucru stabil;
 7. Acordarea unu concediu de odihnă anual plătit pentru o perioadă de 28 zile calendaristice şi zile de concedii suplimentare plătite în dependenţă de funcţia deţinută şi condiţiile de muncă;
 8. Asigurarea cu îmbrăcăminte de lucru și echipament necesar de protecţie, etc.;
 9. Organizarea de Team-building pentru angajații Societăţii, care sunt membri ai Comitetului Sindical din cadrul Societăţii, pentru consolidarea spiritului de echipă și creșterea valorii de grup;
 10. Alte beneficii (ajutoare materiale pentru diferite situații familiale).
 • Beneficii pentru dezvoltarea profesională:
 • Acces la programele de Traininguri naționale;
 • Instruirea primară și formarea profesională din contul întreprinderii;
 • Facilitarea activităţii tinerilor, prin crearea Comisiei pentru tinerii specialişti,
 • Finansarea programelor de activităţi pentru tinerii salariaţi şi specialişti;
 • Perfecționarea și recalificarea în cadrul centrelor de instruire la nivel naţional, care oferă servicii de atestare și perfecționare pentru angajații din domeniu. Gradul și domeniul pregătirii profesionale a salariatului, cunoștințele deținute, necesare pentru îndeplinirea lucrărilor sau exercitării funcțiilor de o anumită complexitate, sunt corespunzătoare categoriilor de calificare;
 • Crearea condiţiilor pentru formarea şi creşterea profesională a tinerilor salariaţi prin: obținerea studiilor superioare primare, cursuri de recalificare, participarea la traininguri, seminare, perfecţionare la catedrele cu profil ingineresc, tehnic, construcţii etc.

Aplică acum, dacă ai:

 • studii superioare / superioare incomplete / studii medii speciale în cadrul şcolilor profesionale tehnice din domeniile profesionale specificate;
 • cunoștințe de utilizator în aplicare MS Office, Excel (după caz);
 • inițiativă, gândire logică, autodezvoltare;
 • abilități de comunicare, rezultat și calitate;
 • abilitate de a lucra individual și în echipă;
 • dorință mare de a te afirma și de a te dezvolta.

Dacă ești cointeresat de ofertă și vrei să faci parte din echipa noastră, nu ezita – expediază-ne un email, la care atașez Cv-ul personal și indici postul pentru care aplici, la adresa:

e-mail: resurse.umane@ialovenigaz.md

Adresa: Or. Ialoveni str. Gr. Vieru nr.30.

Tel. de contact: 0(268)30309

Aplică acum !!!!