Indicatori tehnico – economici

Indici tehnico-economici 2019

în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.670 din 12 august 2014

Nr.IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IITrimestrul IIITrimestrul IVAnual
1.Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm3600.6913609.513626.1063647.3213647.321
 inclusiv a reţelelor:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm472.317472.317474.017474.017474.017
 de medie presiunekm874.872878.048880.939885.991885.991
 de joasă presiunekm2253.5022259.1452271.152287.3132287.313
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)m3/h390000390000390000390000390000
3.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, totalunit.7656376862773267853778537
 inclusiv la reţele:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.1717172828
 de medie presiuneunit.808484114114
 de joasă presiuneunit.7646676761772257839578395
4.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, totalunit.32733312326031103110
 inclusiv de la  reţelele:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.2020202020
 de medie presiuneunit.104103104105105
 de joasă presiuneunit.31493189313629852985
5.Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturalesolicitanti00000
6.Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m332677.210293.87916.224273.775160.9
7.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, totalmii m329910.69839.97401.122217.169368.7
 inclusiv racordaţi la reţelele:      
  de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m32128.41439.61441.11843.06852.2
  de  medie presiunemii m32260.11409.72127.42319.28116.4
  de joasă presiunemii m325522.16990.63832.618054.854400.0
8.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe – totalmii m3613.5171.9332.7469.01587.1
 inclusiv prin reţelele:      
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3613.5171.9332.7469.01587.1
 de  medie presiunemii m3     
 de joasă presiunemii m3     
9.Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m32102.8274.9182.31529.44089.5
  %6.442.672.306.305.44
10.Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale55.3149.5216.158.582.9
11.Numărul întreruperilor programate cu durata      
 pînă la 24 oreîntreruperi117202967
 pînă la 48 oreîntreruperi03115
 pînă la 72 oreîntreruperi02305
 pînă la 120 oreîntreruperi07108
 peste 120 oreîntreruperi00000
12.Numărul întreruperilor neprogramate cu durata      
 pînă la 36 oreîntreruperi7118127
 pînă la 54 oreîntreruperi00011
 pînă la 72 oreîntreruperi00000
 pînă la 120 oreîntreruperi00000
 peste 120 oreîntreruperi10001