Indicatori tehnico – economici

Indici tehnico-economici 2020

în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.670 din 12 august 2014

Nr.IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul I
1.Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm3648.668
 inclusiv a reţelelor:  
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm474.017
 de medie presiunekm887.09
 de joasă presiunekm2287.561
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)m3/h390000
3.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, totalunit.80926
 inclusiv la reţele:  
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.30
 de medie presiuneunit.150
 de joasă presiuneunit.80746
4.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, totalunit.3073
 inclusiv de la  reţelele:  
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.20
 de medie presiuneunit.105
 de joasă presiuneunit.2948
5.Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturalesolicitanti0
6.Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m331382.4
7.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, totalmii m328759.5
 inclusiv racordaţi la reţelele:  
  de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m31741.3
  de  medie presiunemii m32196.0
  de joasă presiunemii m324822.2
8.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe – totalmii m3620.3
 inclusiv prin reţelele:  
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3620.3
 de  medie presiunemii m3 
 de joasă presiunemii m3 
9.Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m31959.2
  %6.20
10.Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale54.7
11.Numărul întreruperilor programate cu durata  
 pînă la 24 oreîntreruperi3
 pînă la 48 oreîntreruperi2
 pînă la 72 oreîntreruperi0
 pînă la 120 oreîntreruperi1
 peste 120 oreîntreruperi0
12.Numărul întreruperilor neprogramate cu durata  
 pînă la 36 oreîntreruperi11
 pînă la 54 oreîntreruperi0
 pînă la 72 oreîntreruperi0
 pînă la 120 oreîntreruperi0
 peste 120 oreîntreruperi0