Indicatori tehnico – economici

Indici tehnico-economici 2020

în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.670 din 12 august 2014

IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IITrimestrul IIITrimestrul IVAnual
Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm3648,6683650,5063664,9703688,2283688,228
inclusiv a reţelelor:      
de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm474,017474,03474,628474,777474,777
de medie presiunekm887,09887,919889,932896,29896,29
de joasă presiunekm2287,5612288,5572300,412317,1612317,161
Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)m3/h390000390000390000390000390000
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, totalunit.8092681029814578220682206
inclusiv la reţele:      
de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.3030303030
de medie presiuneunit.150152152152152
de joasă presiuneunit.8074680847812758202482024
Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, totalunit.30732830286727632763
inclusiv de la  reţelele:      
de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.2020202020
de medie presiuneunit.105105105105105
de joasă presiuneunit.29482705274226382638
Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturalesolicitanti00000
Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m331382,41611254,4437628,00230105,50380370,364
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, totalmii m328759,47810793,1607271,82828252,44475076,910
inclusiv racordaţi la reţelele:      
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m31741,2661973,7391502,0282924,9128141,945
 de  medie presiunemii m32195,9881694,3912012,5042646,6288549,511
 de joasă presiunemii m324822,2247125,0303757,29622680,90458385,454
Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe – totalmii m3620,336181,264177,317611,7491590,666
inclusiv prin reţelele:      
de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3620,336181,264177,317611,7491590,666
de  medie presiunemii m3     
de joasă presiunemii m3     
Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m31959,200278,093179,5901202,3563619,237
%6,2402,4702,3503,9904,500
Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale54,7122,84243,576,7685,96
Numărul întreruperilor programate cu durata      
pînă la 24 oreîntreruperi0    
pînă la 48 oreîntreruperi515412889
pînă la 72 oreîntreruperi012 3
pînă la 120 oreîntreruperi12508
peste 120 oreîntreruperi000 0
Numărul întreruperilor neprogramate cu durata      
pînă la 36 oreîntreruperi1157730
pînă la 54 oreîntreruperi01  1
pînă la 72 oreîntreruperi0   0
pînă la 120 oreîntreruperi01  1
peste 120 oreîntreruperi011 2

Format PDF (Descarcă)