Indicatori tehnico – economici

Indici tehnico-economici 2017

în conformitate cu anexa nr. 2 la Hotărîrea Consiliului de administraţie al ANRE nr.670 din 12 august 2014

Nr.IndicatorulUnitate măsurăTrimestrul ITrimestrul IITrimestrul IIITrimestrul IVAnual
1.Lungimea reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, totalkm3546.1103546.6363549.5633558.2133558.213
 inclusiv a reţelelor:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIkm470.088470.088470.175472.022472.022
 de medie presiunekm858.511858.915860.608863.228863.228
 de joasă presiunekm2217.5112217.6332218.782222.9632222.963
2. Capacitatea tehnică a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale, total (conform proiectului)m3/h390000390000390000390000390000
3.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, racordate la reţelele de distribuţie a gazelor naturale  la sfârşitul perioadei de referinţă, totalunit.7639976599766257668276682
 inclusiv la reţele:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.1010101010
 de medie presiuneunit.7475757575
 de joasă presiuneunit.7631576514765407659776597
4.Numărul instalaţiilor de gaze naturale ale consumatorilor finali, deconectate de la reţelele de distribuţie a gazelor naturale pe parcursul perioadei de referinţă, totalunit.2031121267267
 inclusiv de la  reţelele:      
 de înaltă presiune, de categoria I şi IIunit.     
 de medie presiuneunit.165172020
 de joasă presiuneunit.18764247247
5.Numărul solicitanţilor, potenţiali consumatori finali, cărora li s-a refuzat accesul la reţelele de distribuţie a gazelor naturalesolicitanti00000
6.Volumul  total de gaze naturale intrate în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, total mii m327676.4898332.6106686.37821845.29464540.771
7.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale pentru consumatorii finali, totalmii m324607.8897817.1556244.25019967.31358636.607
 inclusiv racordaţi la reţelele:      
  de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m31949.2591052.233876.1732643.1096520.774
  de  medie presiunemii m34628.2711250.8311866.7533877.47011623.325
  de joasă presiunemii m318030.3595514.0913501.32413446.73440492.508
8.Volumul de gaze naturale distribuite prin reţelele de distribuţie a gazelor naturale altor titulari de licenţe – totalmii m3459.459121.401247.857350.9281179.645
 inclusiv prin reţelele:      
 de  înaltă presiune, de categoria I şi IImii m3459.459121.401247.857350.9281179.645
 de  medie presiunemii m3     
 de joasă presiunemii m3     
9.Consumul tehnologic şi pierderile de  gaze naturale în reţelele de distribuţie a gazelor naturale, totalmii m32549.512372.052201.2331493.5184616.315
  %9.214.473.016.847.15
10.Achitările pentru serviciile de distribuţie a gazelor naturale75148.6259.399.3110.2
11.Numărul întreruperilor programate cu durata      
 pînă la 24 oreîntreruperi104014771
 pînă la 48 oreîntreruperi 2316
 pînă la 72 oreîntreruperi 35210
 pînă la 120 oreîntreruperi 48113
 peste 120 oreîntreruperi    0
12.Numărul întreruperilor neprogramate cu durata      
 pînă la 36 oreîntreruperi    0
 pînă la 54 oreîntreruperi    0
 pînă la 72 oreîntreruperi    0
 pînă la 120 oreîntreruperi    0
 peste 120 oreîntreruperi    0