Activitatea investițională

Planul de investiții 2019

Planul de investiții al SRL „Ialoveni-gaz” pentru anul 2019, aprobat de ANRE

Nr. d/o   Denumirea categoriilor de investiții și a proiectelor investiționale unități de măsură   Cantitate
1 2 3 4
а) investiții în construcția de noi rețele și noi capacități de producere    
1 Gazificarea s. Misovca km. 1,066
2 Gazificarea s. Gangura km. 2,626
3 Gazificarea s. Balțați km. 3,635
4 Gazificarea s. Puhoi km. 3,212
5 Gazificarea s. Mileștii Mici km. 1,098
6 Gazificarea s. Rezeni km. 3,136
7 Gazificarea s. Molești, sectorul 3 km. 2,166
8 Gazificarea s. Molești, sectorul 7 km. 1,760
9 Gazificarea or. Strășeni, sectorul Ipoteca și Stația Veterinară km. 1,270
10 Gazificarea s. Țîgănești km. 1,404
11 Gazificarea s. Codreanca km. 1,523
12 Gazificarea s. Lozova km. 1,497
13 Gazificarea s. Pașcani km. 1,905
14 Gazificarea s. Mașcăuți km. 1,997
15 Gazificarea s. Izbiște km. 3,562
16 Construcția stației de protecție electrochimică în s. Balmaz buc. 1
b) investiții în rețele și capacități de producere existente    
1 Reconstrucția și modernizarea gazoductului de presiune medie sec. Moldova, or. Ialoveni km. 0,868
2 Modernizarea PPDG (telemetria) buc. 24
3 Prize de împământare anodice buc. 10
4 Convertizoare buc. 8
5 Reparaţia capitală PDG buc. 10
c) investiții în mijloace de transport, mașini, mecanisme, utilaje mecanice    
1 Automobil un. 1
  d) investiții în echipamente de măsurare, aparate de control și diagnostică, inclusiv aferente rețelelor    
1 Сorector buc. 1
2 Detector de scurgeri gaze buc. 22
3 Aparat pentru depistarea deteriorărilor de izolație la conductele subterane din oțel buc. 3
4 Detector de gaze buc. 5
5 Semnalizator gaze buc. 5
6 Defectoscop cu scîntee buc. 1
7 Aparat de măsurare a rezistenței prizelor de împămîntare buc. 1
8 Aparat de măsurare a capacității prizei de pămînt buc. 1
e) investiții în clădiri și construcții, inclusiv aferente rețelelor    
1 Reparația capitală a clădirii de producere a fil. Strășeni, etapa I un. 1
f) investiții în tehnică de calcul, telecomunicații    
1 Computer buc. 6
2 UMF buc. 7
3 Printer color A4 buc. 2
4 Notebook buc. 10
g) investiții în imobilizările necorporale    
1 Modernizarea programului „1C. Contabilitate” un. 1